Pastor John Bradosky bude novým generálnym tajomníkom NALC

6. januára t.r. bolo úradne oznámené, že Rev. John F.Bradosky z Cenervill, Ohio, prijal ponuku stať sa generálnym tajomníkom Severoamerickej luteránskej cirkvi v USA (NALC). Pastor Bradosky má 32 ročné skúsenosti v pastorizácii,organizovaní a administrácii cirkevných zborov. Túto prácu bude teraz vykonávať v medzinárodom úrade NALC v Columbus, Ohio.  J.Bradosky je 34 rokov ženatý s Kristi, opatrovateľkou. Mali štyri deti, z nich synček Joshua ako 6-ročný zomrel pri dopravnej nehode. Syn Jacob  je dôstojníkom vojenských síl USA. Dcéra Jessica je učiteľka a druhá dcéra Jordan študuje na univerzite, bude fyzikálnou terapeutičkou. Otec je vo voľnom čase všestranný športovec.Spolu so synom Jacobom sa o.i. zúčastňujú maratónských behov. 

(thenalc.org)

Komentovať