Andrej Hajduk – Advent

Andrej Hajduk – Advent

Modlím sa, Pane,
ako otcovia sa modlievali,
aby si prišiel znova,
požehnaný Pán.
Príď do sŕdc, nauč kajať sa
opravdivo.
Vstúp do duší, urob si v nás
príbytok svätý,
nech spievame: Hosana!
Príď do našich rodín,
aj tam, kde Ťa nečakajú.
Príď k úbohosti človeka,
lebo jak slepý túži
po jasnom svetle.
Príď do môjho srdca
spurného, hriešneho
a povedz:
vstaň, vítaj Kráľa
nebeského!
Pane, ak sa ho nedotkneš,
nikdy sa nespamätám. Amen.

Komentovať