Získali cenu Andersa Nygrena pre rok 2011

Teologická fakulta Lundskej univerzity vo Švédsku udelila dvom bývalým teológom cenu Andersa Nygrena pre rok 2011. Cenu získal emeritný profesor Carl -Gustaf Andrén a docent Per Beskow.

Andrén bol neúnavný bádateľ ,profesor praktickej teológie kanonického práva v r. 1967-1980 a 1980-1987.rektorom Univerzity Lund a kancelárom Univerzity .Prispel k vytvoreniu katedry islamológie a judaistiky. Bol vládnym poverencom vyšetrovateľov zahrňujúcich výskum etiky a sterilizácie vo Švédsku v rokoch 1935-1975. Dlho konštruktívne pracoval na teologickej fakulte, a tým prispel k jej rozvoju. Bol zapojený do študentských a vzdelávacích problémov a výskumných otázok vnútri i mimo fakulty.

Docent Beskow bolo odmenený za široké teologické úsilie , a to odborného i populárno- vedeckého charakteru. Je autorom dlhého radu publikácií, asi 1000 článkov do Národnej encyklopédie, preložil rad textov cirkevných otcov do švédčiny, spracoval odborné texty a učebnice z oblasti cirkevnej histórie. V r. 1969-1972 bol riaditeľom na Pedagogickej vysokej škole v Gävle, docent porovnávacieho náboženstva na Univerzite Lund v r. 19747-1985 a profesoreom cirkevných dejín tamže v r. 1985-1992. Obaja si cenu prevezmú na slávnosti 18. marca t.r. v Centre pre teológiu a religionistiku v Lunde.

(www.kyrkanstidning.com)

Poznámka visby: Anders Nygren bol významný luteránsky teológ a biskup Lundu.Najznámejšie dielo je dvojzväzkové Eros a Agapé. Žil v rokoch v r.1890-1978.

Komentovať