Dvaja kandidáti na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV v Maďarsku

Na funkciu biskupa ZD ECAV v MR boli vybraní dvaja kandidáti:

50-ročný farár -senior zo Székesfehérváru – Bencze András a 47-ročný farár-senior Szemerei János z Káposváru. Obaja o sebe napísali informáciu -list s predstavením svojho rodinného zázemia, štúdií, činností a funkcií. Kandidáti sa okrem toho osobne v prvom štvrťroku 2011 predstavia vo väčších zboroch dištriktu.

Podrobnosti o kandidátoch možno nájsť na www.evangelikus.hu.

Komentovať