Zlatica Oravcová – Verše o Lutherovej ruži

Zlatica Oravcová – Verše o Lutherovej ruži

Chcem verše viť – sa chytám pera,
lupienky jasu zo symbola.
Jak veľká viera Lutherova,
jak veľká jeho láska bola!

Tú vieru, lásku čerpal z Kríža,
z milosti Boha – z lásky Pána.
Pánova bolesť naša skrýša
a útočišťom Jeho rana.

Kríž leží v srdci purpurovom,
červenej krvi kvapky tečú…
A ruža biela v žití novom!
Už unikli sme nebezpečiu!

Smrť premožená Láskou čistou,
Pán obdarí nás rúchom spásy.
V azúre nebies s Kráľom Kristom
bolesť sa nikdy neohlási!

Prstenec zlatý dookola,
bo z kovov zlato najdrahšie je.
Boh si nás všetkých k žitiu volá,
ó, nie sme, nie sme bez nádeje!

Život s Bohom, to pravé zlato,
A večnosť v Kristu otvorená.
On obdarí nás prebohato:
raduj sa, človek, muž i žena!

Komentovať