Pripravuje sa rozhlasový prenos SLB z Brezovej

S radosťou preberáme správu z EPST a GBÚ ECAV o pripravovaných rozhlasových SLB v polsendú nedeľu cirkevného roku z Brezovej pod Bradlom.

Rozhlasové služby Božie z Brezovej pod Bradlom

  •  19.11.19
  •   Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier
  •   Z médií
Rozhlasové služby Božie z Brezovej pod Bradlom

V Nedeľu večnosti, v poslednú nedeľu cirkevného roka – 24. novembra 2019 Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela evanjelické služby Božie z Brezovej pod Bradlom v Myjavskom senioráte.

V stavbe miestneho tolerančného kostola je architektom zakódovaná reč symboliky s hlbokým významom. Dominantou je oltár s obrazom Ježiša Krista na Olivovej hore. Kazateľnica spolu s organom pochádza ešte z tolerančného chrámu. Veža okrem zvonice vo svojich útrobách skrýva vežové hodiny z roku 1907. Idú takmer bez prestávky už viac ako sto rokov. Súčasťou chrámu Božieho je archív, kde sa okrem iného uchovávajú stuhy z pôvodných vencov z pohrebu M. R. Štefánika.

V súčasnosti má cirkevný zbor 1481 členov. Okrem bohoslužobného života, biblických hodín a vyučovania náboženstva v škole sa zbor venuje misijnej činnosti, práci s deťmi, mládežou a seniormi. Vzácnou súčasťou zboru je  Mužský cirkevný spevokol a Zmiešaný spevokol. Pracuje tu tiež  občianske združenie Charis, ktoré momentálne zastrešuje florbalový krúžok a venuje sa charitatívnej činnosti, pomoci deťom a rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súčasnosti v zbore slúži farársky manželský pár – Lívia Lichancová a Ján Lichanec. Zborovou dozorkyňou jeJana Bôžiková.

Galéria k článku

Komentovať