Štefan Krčméry – Na cintoríne

Štefan Krčméry – Na cintoríne

Keď ťa zmorí žitia zhon, tu spočinieš napokon,
tu v zátiší sa utíši boj a práca, žiaľ a ston,
tu spočinieš napokon.

Keď zanikneš v temný tieň, Hospodin ťa chráni sám,
tichom vo sne ramä mocné sprevádza ťa k nebesám,
Hospodin ťa chráni sám.

Keď spočinie naša hruď – Hospodine, Ty nás zbuď,
z tmy hrobovej k slasti novej, kde sa v radosť zmení trud,
Hospodine, Ty nás zbuď!

Komentovať