Tomáš Gáll – Pamiatka reformácie

Tomáš Gáll – Pamiatka reformácie

Nám, Bože, z minulosti príklady viery, cnosti,
zavše jak fakle žiar, rozžiaria oči, tvár.
To Tvojej lásky dar, to Tvojej lásky dar!
A preto v dnešný deň, tam k Tebe stúpa len,
dobrorečenie, vďaka vrúca z celého srdca.
Vďaka Ti za to, že si stvoril svet
vo svete človeka.
A za hriech nedal si mu večne mrieť,
ale preň dobro z Tvojich dlaní
každý deň hojne vyteká.
Znal si, že sám sa z moci hriechu nevymaní,
nuž si mu poslal v plnosti časov Syna –
Ježiša Krista.
Ten všetkých hriešnych prišiel z hriechu vyňať,
bezhriešny, čistý ako krištáľ.
V Ňom život pre nás, pravda, cesta, záchrana
naveky istá.
Za to Ti, Bože, aj dnes patria naše vďakyvzdania.
Za cirkev-loďku, ktorej Kristus kotva je,
víťazne preto vlnám, búrkam vzdoruje
a zdalo sa, že už-už vrazí na skaly
a plnohlasne dal si zaznieť znovu
Svätému Písmu – svojmu slovu.
Vďaka Ti za všetko, dobrý Bože!
A keďže pri nás zrieš tak mnoho nehodností
a málo pevnej viery, lásky, cnosti,
veď, často sme len sťa svieca v prievane,
trstina nalomená,
nezhas a nedolom nás, ó, Pane,
pomôž nám v činy meniť všetky naše dobré chcenia,
pre Kristov kríž a Jeho slávne zmŕtvychvstanie.

Komentovať