Sola fide

Sola fide

Len skrze vieru – z milosti Tvojej, Pane,
prúd lásky tečie, to sväté požehnanie
na dušu, čo novým čistým rodom dýše.
V milosti lúčoch sa nesie k Tebe bližšie.

Len skrze vieru – bez zásluh mojich, Kriste,
keď zásluhy Tvoje bohaté a čisté
mi plnia srdce nie za peniaze, zmenky.
Prúd milosti Tvojej mohutný je, veľký!

Len skrze vieru, čo daroval si z kríža,
mne rany Tvoje vždy bezpečná sú skrýša –
v nich odpustenie tróni miesto súdu.
Tie záštitou večnou proti hriechu budú!

Len skrze vieru v pokání zveš ma k sebe.
Tu život dávaš v života svojho chlebe –
a prameň prečistý Tvojej krvi steká
Sola Fide, Pane – priamo na človeka!
 

Reformačné vyznanie Zlatice Oravcovej

Komentovať