Martin Braxatoris – 31. október

Martin Braxatoris – 31. október

Zásvit slnka spásy milo svieti
bránou chrámu zámockého tam.
Chvíľka len– už zásvit svetom letí
nový ruch a nový život nieti
Boh sa sklonil k zeme nížinám.

Kráľovstvo sa sveta priblížilo,
svetlo – Slova – von spod nádoby.
Všetkým v dome svieti zase milo
a dňom novým zneje ušľachtilo
pieseň svätá zovúc z poroby.

Otvorený zdroj …A požehnanie
mnohé z neho všade vyviera,
z diela, ktoré ty sám, Bože pane,
pre svoje si konal zmilovanie
skrz svoj nástroj, otca Luthera.

Za to vrelé vďaky vysielame
z plesajúcich k trónu Tvojmu sŕdc
s prosbou vrúcnou : v novom cirkvi chráme
chráň nás stále sám, nech odoláme
prúdu bojov, nerestí a tvŕdz.

Zmocňuj ľud svoj, by sa po vše časy
držal toho, čo má z milosti,
aby žiadny z útočníkov našich
nevzal jeho korunu mu spásy,
vyslyš, vyslyš z nebies výsosti!

Komentovať