Jozef Gašparík-Leštinský – Tridsiaty oktober…

Jozef Gašparík-Leštinský – Tridsiaty oktober…

Tridsiaty oktober,
deň pamäti hodný,
keď Slovák vyriekol,
že je už svobodný.

Tridsiaty oktober,
deň nášho vzkriesenia,
keď nám s hrdla spadlo
jarmo utrpenia.

Tridsiaty oktober,
deň veľký a slávny,
keď nám Boh navrátil
život starodávny.

Tridsiaty oktober,
prvý deň svobody,
keď stal Slovák medzi
svobodné národy.

Tridsiaty oktober,
keď znely z úst zvuky…
a svobodní bratia
podali si ruky.

Tridsiaty oktober,
keď sa divy staly
a dvaja bratia si
vernosť prisahali.

Tridsiaty oktober
deň velikej ceny,
keď bol osud bratov
láskou spečatený.

Tridsiaty oktober,
buď nám vždy na mysli,
ako deň, v ktorý sme
z pút otrockých vyšli.

Tridsiaty október:
Bohu zaň ďakujme
a za Jeho milosť
dnes Ho oslavujme!

1919

Komentovať