Zákon o požitkoch schválený

slanci NR SR schválili zákon o financovaní cirkví

17.10.19

Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností vznikal niekoľko rokov. Jeho znenie je výsledkom zložitých rokovaní medzi kompetentnými predstaviteľmi štátnych orgánov a cirkví a náboženských spoločností. Tie vyslovili spoločnú zhodu nad jeho znením.  

Formulovanie takéhoto zákona a jeho prijatie bolo cieľom niekoľkých po-novembrových vlád. Napokon bol prijatý až v roku 70. výročia vzniku neslávne známeho zákona O hospodárskom zabezpečení cirkví štátom (1949), ktorý v čase nástupu socializmu definoval právo mocenského dozoru štátu nad cirkvami.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania prijatie zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností víta. Zároveň však chceme zdôrazniť to, čo je členom našej cirkvi dôverne známe, ale čo zaniká vo verejnej diskusii o zákone: finančné prostriedky, ktoré cirkvi, a tak i Evanjelická cirkev na základe zákona dostanú, budú stále iba časťou, dôležitou, ale predsa len časťou celkových finančných nákladov, ktoré potrebujeme na zabezpečenie stavu a prevádzky svojej infraštruktúry a na realizáciu programov s ľuďmi. Väčšina finančných prostriedkov na chod cirkvi doposiaľ pochádzala, a i naďalej bude pochádzať, z peňaženiek jej členov. V tomto sa prijatím zákona nič nezmenilo a je to úplne v poriadku. Zároveň to pre nás predstavuje výzvu do budúcnosti.

Sme vďační za čas politickej a náboženskej slobody, ktorý môže naša spoločnosť a cirkvi v nej užívať už tridsať rokov. Tešíme sa z toho, že ani zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností neukazuje cirkvám principiálne odmietavú a nepriateľskú tvár. Ceníme si záväzok štátu prispievať na chod cirkví podľa parametrov novoprijatého zákona. Samozrejme si uvedomujeme svoj záväzok: účinkovať vo vnútri cirkvi, ale i navonok voči spoločnosti tak, aby bol viditeľný a citeľný pozitívny prínos cirkví, a tak aby sekulárny občan nebol frustrovaný z toho, že verejné prostriedky sa používajú nezmyselným spôsobom.

Členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vyzývame k pokračujúcej dobročinnosti voči cirkvi, ktorá v nezmenenej podobe zostáva naďalej veľmi potrebná. Našim cieľom nie je lacno sa viezť na vlne priazne iných, ale z pozície viery a z pozície lojálnosti k vlastnej cirkvi vyprodukovať čo najviac prostriedkov na to, aby si mohla Evanjelická cirkev i dnes plniť svoje poslanie. Voči svojim členom i voči spoločnosti.

Ivan Eľko a Ján Brozman,

predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Komentáre k “Zákon o požitkoch schválený

  1. lubo batka st

    Po neslávne známom zákone z r.1949 a neslávnom zákone O reštitúciach niektorých majetkových krívd cirkví z dielene HZDS, je tuu nový zákon honosne nazvaný:
    O financovaní cirkví !?

    V skutočnosti nejde o financovanie cirví a náb.spoločností, pretože na financovanie cirkví nedáva štát ani cent a cirkvi sa financujú sami. Štát prispieva iba sčiastky na POŽITKY farárov a prevádzku Biskupských úradov. Sotva ho teda možno “slávnym”, čiže dobrým zákonom. Za danajský dar z dielne SMERU netreba ďakovať.

Komentovať