Ordinácia v Novosibírsku,Rusko

Vo sviatok mučeníka Štefana 26. dec. t.r. bola v cirkevnom zbore SELC sv. Andreja v Novosibírsku ordinácia brata Andreja Lipnického za kňaza tejto cirkvi. Brat Lipnickij po ukončení teologického seminára stal sa diakonom a tri roky slúžil duchovne v Novosibírsku. Ordináciu vykonal biskup SELC V. Lytkin za asistencie kňazov A.Strelcova , P.Chramova a A.Gana . Na ordinácii sa zúčastnil aj kňaz LCMS z USA Alan Ludwig. Novokňaz Lipnickij okrem duchovného vzdelania ukončil aj Štátnu pedagogickú univerzitu ,odbor kultúry. Okrem duchovnej služby v cirkevnom zbore slúži aj ako prednášajúci v teologickom seminári SELC v Novosibírsku a je členom speváckeho zboru Novosibírskej štátnej filharmónie .

(www.lutheran.ru)

Komentovať