O predurčení…

      V nedeľu 13. 10. zorganizoval VMV BAS na podnet ses. seniorky doc. Sidonie Horňanovej, PhD. vzdelávací seminár pre vedúcich pracovníkov s dorastom a s mládežou na tému „Vyvolenie“. 

     Prednáškou poslúžil prof. Ľ. Batka, dr. theol. V prednáška vychádzala z výkladu Listu Rímskym, kap. 5, 8, 9 – 11 a Formuly svornosti, články 1, 2 a 11. Vyvolenie hriešneho človeka z milosti Božej je predurčením ku spáse a zdrojom istoty Božej pomoci v kríži. Evanjelické predurčenie je viazané na kristológiu, má pastorálny charakter a nie je mysliteľné bez prostriedkov zvestovaného slova a prisluhovaných sviatostí. 

       Špekulácie o predurčení k večnému zatrateniu, domienky o nemožnosti odpadnutia od viery pre „predestinovaných“, a zúženie Kristovho vykupiteľského diela len na vyvolených nie sú v súlade s evanjelickým výkladom Biblie. 

Ľ. Batka

Komentáre k “O predurčení…

  1. Mgr. Marian Sedláček

    Bol by k dispozícii celý text prednášky? Rád by som si potvrdil, či sa citované závery skutočne opierajú o bibliu.

Komentovať