Storočnica EBF UK sa blíži

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje slávnostné zhromaždenie akademickej obce EBF UK, pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 o 18.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

V programe 23.10.2019 bude aj prednáška Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. z Katedry cirkevných dejín na tému:„Evanjelické teologické vzdelávanie v Bratislave a cesty k vzniku EBF UK“. Uskutoční sa o 17.00 hod. v aule EBF UK. 

Zároveň sa v dňoch 24.–25. októbra na EBF UK uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“ („100 Years of Evangelical Theological Education in Slovakia“),pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.

Komentovať