Katalóg projektov GAW pre rok 2011

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) uverejnil nový Katalóg projektov pre rok 2011. Nový katalóg obsahuje 151 projektov z celkovo 40 partnerských cirkví vo svete. Počíta sa, že pre prácu diaspory veriaci obetujú cez ofery a zbierky v tomto roku 1,6 milióna €. Zo Slovenska sú partnermi GAW naša ECAV a Kresťanská reformovaná cirkev na Slovensku. Pre rok 2011 boli schválené projekty v ECAV pre opravu kostola v Brezne v hodnote 17.000 € a na dokončenie kostola a zborového domu v Novej Dubnici tiež 17 000  €. Dva reformované zariadenia na západnom Slovensku dostanú pomoc spolu vo výške 25 000 €.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať