Rím.katolík I.Gazda prednášal evanjelikom

  Rím.katolík I.Gazda prednášal evanjelikom

    Konferencia Médiá a cirkev, ktorá sa konala 1.-3.10. v Poprade mala na programe aktuálne témy týkajúce sa komunikácie cirkví s dnešným človekom. Mala obsažný a bohatý program, ale aj pestrú paletu prednášateľov na rôzne témy súvisiace so zdieľaním informácií z prostredia cirkvi veriacim i neveriacim. Úvodnú prednášku mala nová tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová, ktorá sa prednáškou na tému: “ECAV a médiá” bližšie predstavila duchovným ECAV a uviedla účastníkov do tejto dôležitej problematiky. 

   Do oblasti televíznej tvorby s duchovným obsahom zasvätene uviedol účastníkov Miloslav Gdovin prdnáškou: “Médiá a cirkev – v televíznej tvorbe”. Večer doplnil prenášku v pracovnej skupine praktickými ukážkami a radami na tému: “Ako vytvoriť krátku reportáž”.

    Prekvapením, ale aj cennými informáciami bola nabitá prednáška novinára Imricha Gazdu: “ Cirkev v médiach, médiá v cirkvi”. Tiež bola doplnená večer praktickým školením: “Ako písať?” Zasvätené informácie z prostredia profesionálnych novinárov a súčasne aj skúsenosťami z prostredia RKC na Slovensku bolo skutočným obohatením všetkých účastníkov konferencie.

      Aktuálnu situáciu s dvomi Poslami spod Tatier v priestore ECAV priblížila ses.Emília Mihočová – Kmecová: “Evanjelický posol spod Tatier”. Na záver prvého dňa konferncie prednášal Slavomír Slávik z EVS na tému: ”Mediálna revolúcia a cirkevný zbor”.

    Druhý deň pokračoval maratón prednášateľov obsažnou prednáškou prof.Dr.Hansa Jurgena Luibl z Erlangenu:” Od svätého Písma ku Youtube – Evanjelium v dobe médií”. Osobne ma naviac oslovila prvá časť prednášky. – Nasledovala práca v skupinách, ktorých úlohou bolo premyslieť a podať v jednej vete charakteristiku, alebo podstatu moderných evanjelických médií. Moju osobnú charakteristiku popíšem na inom mieste.

   Večer druhého dňa bol venovaný rôznym jubilantom cirkvi, ktorí si pripomínali 45-te, 50-te, ba dokonca ja 60-výročie ordinácie a tak aj svoju službu v prostredí ECAV.

    Tretí deň konferencie predpoludním odzneli dve obsažné a zaujímavé prednášky hosťou z Česka. Najskôr Jiří Hofman z ČCE prednášal na tému: “ČCE a médiá” a po prestávke br. Tomáš Samiec ponúkol zaujímavé : “Inspirácie zo Sliezka – SCEAV na webu”.  Konferencia sa konala za účasti Zboru biskupov ECAV.   – Za najdlhšie pôsobiacu web.stránku v ECAV: www.evanjelik.sk – Ľ.Batka st.

Komentáre k “Rím.katolík I.Gazda prednášal evanjelikom

Komentovať