Štatistika Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska

Webová stránka tejto cirkvi uverejnila v týchto dňoch prvé čísla za rok 2010. Tak napríklad počet príslušníkov tejto cirkvi ku koncu roka 2010  bol 4 201 500 ,čo tvorí 78,1% z počtu všetkýchj obyvateľov Fínska. V zahraničí sa trvale nachádzalo 183 tisíc členov, ako tzv. neprítomní. Po televíznej debate o homosexualite a novom zákone cirkvi v okt. m.r. počet výstupov z cirkvi sa oproti vlaňajšku takmer zdvojnásobil. Kým r. 2009 vystúpilo z cirkvi 43 650 Fínov, vlani to bolo až 80 612. Najviacej výstupov bolo vo veľkých mestách. Naopak vlani do cirkvi vstúpilo 13 816 osôb, rok predtým 12 195. Pokrstených bolo 47 943 detí. Rok predtým asi o 500 viacej.

(evl.fi)

Komentovať