Andrej Hajduk – U Boha je všetko možné

Andrej Hajduk – U Boha je všetko možné

U Boha je všetko možné,
i keď sa život mení.
Je temná noc, denné svetlo
po lete čas jesenný.
Šťastný, kto aj tie dni ráta,
ktoré už sú za nami.
Šťastnejší tí, čo nás čaká,
Pánovi odovzdali.
Podjesenný čas nám hlása:
príde žatva Pánova.
Múdry vie, že s ňou aj spása.
Chystá sa do Domova.

Komentovať