Martin Rázus – Za úrody

Martin Rázus – Za úrody

Orali sme – siali
polia v šír i diali,
-Ó, hľaď, Bože, na ne
a žič požehnane:
nech sa zbožie zvlní
morom na úslní,
oťažejú stromy
poza naše domy,
lúky zdvihnú, rosou –
prv, než padnú kosou…!

Chráň ich, Hospodáru,
od skazy a zmaru,
dažďom pozalievaj,
slnkom poohrievaj.
Nech by chlebík rástol,
vonný chlebík – na stôl,
a ľud v dobrej vôli
zvážal do stodoly
dary, čo Ťa slávia…!

K tomu – daj nám zdravia,
pokoja a mieru,
utvrď našu vieru
v ducha veľké statky!
Na slovenské chatky
zasvieť láskou svojou,
sprosť nás trpkých bojov,
a stoj, Bože, s nami
tu i nad hviezdami!

Komentovať