Stretnutie žien MyS na Myjave

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica

Spravodajstvo

V nedeľu 22. septembra sa v evanjelickom kostole v Myjave zišli ženy Myjavského seniorátu na svojom každoročnom stretnutí. Treba povedať, že prišli aj viacerí muži. Všetkých hostí privítali domáce farárky Jaroslava Mišiaková a Monika Černeková a zároveň vyzvali aj ku krátkemu úvodnému duchovnému stíšeniu.

So zaujímavou prednáškou o ženách Starej Zmluvy prišla sestra farárka Jana Ilčisková zo Štítnika.V úvode použila citát z Talmundu: „Žena pochádza z mužovho rebra. Nie z chodidla, aby sa po nej šliapalo. Nie z jeho hlavy, aby bola dokonalejšia, ale z boku, aby bola rovnocenná. Spod ramena, aby bola chránená. A blízko srdca, aby bola milovaná.“  Začala priamo od pramatky Evy, pokračovala dávnou minulosťou, kde nám priblížila ťažký a znevažovaný život žien. Niečo, čo si v dnešnej dobe vôbec nedokážeme predstaviť. Rozprávala i o novších dobách, o súčasnosti  a vyslovila mnoho podnetných myšlienok.

Po skončení prednášky koordinátorka SEŽ MyS a konseniorka Iveta Vachulová poďakovala sestre Ilčiskovej za jej pútavú, nevšednú a naozaj zaujímavú prednášku. Potom si prizvala aj nášho druhého hosťa: sestru Emíliu Velebírovú z Koceľoviec a požiadala ich, aby sa našim ženám predstavili. Obidve nám porozprávali svoje životné príbehy o tom, ako a prečo sa dali na farársku dráhu a stali evanjelickými farárkami. S veľkým záujmom sme si vypočuli ich svedectvá. Príjemné popoludnie v chráme Božom spestrili deti z domáceho cirkevného zboru poetickým slovom a piesňami.

Ako posledný sa prihovoril senior MyS Miroslav Hvožďara, ktorý vysoko vyzdvihol  ženy ako matky a manželky a vyslovil im veľkú vďaku za ich prácu doma, v rodinách, ale i za prácu v cirkevných zboroch. Jeho záverečnou modlitbou a požehnaním skončilo pekné, príjemné popoludnie v chráme Božom v Myjave.                                                                      

Komentovať