Martin Rázus – Ku kajúcej nedeli

Martin Rázus – Ku kajúcej nedeli

Z hlbokosti, Bože, dnes ku Tebe zrieme –
zaťažení hriechom, biedni, z prachu zeme.
Svedomie nás volá, svedomie nás kára,
jak to slovo Tvoje sväté zpred oltára.
Sme jak Jeruzalem, trpko pokorení,
mali by sme žitia, ale nemá ceny.
Preto zdvíhame zrak – smilujže sa, smiluj
a pred prosbou dietok len sa neuchyľuj!
Odpusť naše viny, netresci nás pre ne,
veď my chceme žiť – a v Tvojom svätom mene.
Posväť si náš ľud svoj, veď a chráň od zlého
pre Ježiša Krista, ukrižovaného!

Komentovať