Nový portál na vyhľadávanie evanjelických domov stretania v Nemecku

EKD zriadila nový nemecký portál na vyhľadávanie evanjelických domov pre konferencie, biblické kurzy, meditácie, rekreáciu, oddych a dovolenku či voľný čas.Možno  si nájsť vhodný dom podľa polohy, vybavenia, programu, ceny a pod. Adresa je : www.evangelische-häuser.de .Portál je určený predovšetkým pre cirkvi, zbory, skupiny a jednotlivcov z Nemecka. Obsahuje zariadenia evanjelických krajinských cirkví  a malých denominácií.

(www.ekd.de)

Komentovať