Novoročná bohoslužba v ZDF

Na Nový rok 1. januára 2011  bude druhý nemecký tv program ZDF o 10.15 hodine v priamom prenose vysielať evanjelické služby Božie z chrámu Panny Márie v Drážďanoch (Frauenkirche). Na slová hesiel pre rok 2011 :" Nedaj sa premôcť zlému,ale dobrým premáhaj zlé." Rím 12,21 bude kázať biskup Saskej krajinskej evanjelickej cirkvi Jochen Bohl. Budú to súčasne prvé bohoslužby v novom roku 2011 celej série bohoslužieb,ktoré bude ZDF po celý rok vysielať. Bohoslužby sú súčasťou Lutherovej dekády na prípravu veľkého jubilea  Reformácie v r. 2017,ktorá dekáda sa začala roku 2008. EKD určilo tému pre rok 2011 "Krst a sloboda". 

(www.ekd.de)

Komentovať