Nový biskup pre diecézu Visby,Švédsko

22. decembra t.r. sa konalo druhé kolo voľby biskupa diecézy Visby Švédskej cirkvi. Novým biskupom sa stal Sven-Bernhard Fast, ktorý získal 99 hlasov, kým jeho protikandidát Richard Wottle 57 hlasov. Celkovo hlasovalo 158 voličov, dva lístky boli prázdne. Vysviacka za biskupa sa bude konať 6.marca 2011 v uppsalskej katedrále. Fast sa narodil r.1951. Je ženatý s pedagogičkou Evou, s ktorou majú päť detí a sedem vnukov. Ordinovaný bol roku 1973. Bol farárom vo viacerých cirkevných zboroch a riaditeľom Švédskej rady cirkví. Je autorom početných kníh.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať