Modlili sa za prezidentku

Modlili sa za novú prezidentku

Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnilo slávnostné Te Deum. 15. júna 2019 sa na ekumenickej bohoslužbe slova modlili za Zuzanu Čaputovú aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Po prezidentských fanfárach znelo katedrálou Jubilate Deo v podaní Katedrálneho zboru sv. Martina, pod vedením dirigenta Jána Miškoviča. Na organe počas celej bohoslužby hral Marek Štrbák.
Modlitbu za prezidentku predniesol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Biskup reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas predniesol čítanie z Prvej knihy kráľov, tretej kapitoly. Pravoslávny biskup metropolita Rastislav predniesol po responzóriovom žalme a Alelujovom speve čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Potom už nasledovali príhovory. 
Na začiatku sa zhromaždeniu aj novej prezidentke prihovoril predsedajúci bohoslužby Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Potom nasledoval príhovor Ivana Eľka. Vystupoval ako predseda Ekumenickej rady cirkví a tiež generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Čoskoro vám ponúkneme plné znenie príhovoru. 
Po generálnom biskupovi ECAV mal príhovor aj Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských a náboženských obcí v Slovenskej republike. Po chvíli ticha predniesli prosby predstavitelia rôznych kresťanských cirkví. Ako prvá znela prosba Slavomíra Sabola biskupa VD ECAV: 

Pane, prosíme ťa za našu novú prezidentku,
aby s rešpektom spolupracovala so všetkými,
ktorí v našej krajine bojujú za práva najslabších
a urobil všetko potrebné pre zachovanie kultúrnych, duchovných
a morálnych hodnôt nášho národa.

Bohoslužby ukončilo Áronovské požehnanie v podaní Ivana Eľka, ktoré ako bodka mocne zaznelo katedrálou.

Foto: Peter Zimen

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 17.6.2019

Komentovať