O krásnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch

  O krásnej a ctnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch

      Nasledovný príbeh je vzatý z Biblie, z apokryfickej (deuterokanonickej) knihy: Prídavky ku knihe Daniel ( 1- 44). Obsah príbehu je nasledovný: Veľmi peknú a v bázni pred Bohom žijúcu Zuzanu, manželku Jójakima v Babylone sledovali deň čo deň dvaja starší z ľudu, sudcovia, pri jej prechádzakach so slúžkami v záhrade. Skrytý medzi stromami a kríkami, žiadostivo ju sledovali a “zahoreli k nej vášňou”. Napokon sa dohovorili, že sa k nej musia dostať, keď bude sama. V jeden horúci deň poslala slúžky, aby jej priniesli olej a voňavú masť a pripravili kúpeľ v záhrade. Keď slúžky odišli, pristúpili k nej a žiadali ju, aby im bola po vôli. Ak nie, hrozili jej, že ju obvinia na najvyššom súde krajiny, že sa v záhrade stretla s nejakým mládencom. Zuzana napriek hrozbe odsúdenia ich podlý návrh odmietla, vedomá si toho, že súd bude falošné svedectvo týchto dvoch mužov akceptovať a zrejme ju odsúdia na smrť. Vzdor tomu povedala: “ Radšej upadnem do vašich rúk a nevykonám to, akoby som mala zhrešiť pred Hospodinom”. – Úpenlivo sa však modlila k Hospodinu a On jej poslal mladého a múdreho obhajcu Daniela, ktorý dokázal jej nevinu a pomohol zbaviť krajinu starých a chlípnych sudcov. 

      Dejiny sa často opakujú, i keď osoby a kostýmy sú iné. Naša krajina dostala v pominulú sobotu novú hlavu štátu, pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dokazovala sa dosiaľ ako statočná, odvážna žena, naviac, veľmi príjemného zovňajšku. Väčšina občanov jej vo voľbách dala svoj  hlas a pri inaugurácii jej mnohí prejavili úctu a pozornosť. 

        Prirodzene, vždy sa nájdu aj iné hlasy, duše a /c/haraktery. 

Takí, pre ktorých nie je nič sväté, iba ich vlastné túžby a ciele. Ak ich nedosiahnu, zožierajú sa v duši a kujú svoje pikle, alebo vydierajú, aby ich dosiahli. Nezastavia sa pred ničím. Najčastejšie však využívajú (zneužívajú) navonok legálne prostriedky, najmä súdnu moc, aby sami ostali čistí. 

         Dvoch takých právnikov dobre poznáme. Skrývajú sa vysoké funkcie a tvária sa spravodlivo, ale počínajú si podobne ako tí starí chlípnici. Nie je dôvod zatajovať ich identitu. Jeden, známy pič koly, frajerkách a Kočnerov sused, hlboko frustrovaný z neúspešnéo kandidovania na post prezidenta a Ústavného súdu, dedič Márie po mafiánovi Vadalovi. Druhý, arogantný právnik Maznák, očumovač p.”Čučovej”. To, že sa na inaugurácii nezúčastnili, bolo len dobre, lebo by sa televíznym divákom ťažko pozeralo na ich ksichty pri Te Deum. Jasne si ich dokážeme predstaviť, ak si spomenieme ako sa správal  Mečiar v Dóme pri Te Deum pri inaugurácii Michala Kováča. 

      Morálne zachovalá a pritom ešte aj krásna biblická Zuzana zažila podraz od starších ľudu ( sudcov), nie od dvoch starých “páprdov”, ako sa príbeh niekedy interpretuje. Pani prezidentka Zuzana, morálna žena a šarmantná dáma sa bude musieť mať tiež na pozore od samého začiatku svojej služby, lebo sú tu dvaja im podobní a aj mnohí ďalší, ktorí jej “pôjdu po krku”. 

          Nech jej Pán Boh pomáha, žehná a nech ju ochraňuje!

Komentovať