Zlatica Oravcová – Vďaka Svätej Trojici

Zlatica Oravcová – Vďaka Svätej Trojici

Bože, Otče, Ty si stvoril nebesá i zem
a hviezdam dal si oči plamenisté.
Ja v každom kvietku Tvoju veľkú lásku zriem,
všemúdrosť Tvoju vidím v každom liste.

Bože, Synu, Ty si obšil srdca môjho zem,
keď skalilo ju hriechov mnohých blato.
Pri nohách Tvojich svätých, Pane Kriste, dliem.
Ty odpúšťaš mi, žehnáš prebohato.

Bože, Duchu Svätý, Ty si duše posvätil
apoštolov dľa svojej božskej vôle.
Príď, tak vrúcne volám dnes zo všetkých síl,
vo svojej svätej vyučuj ma škole!

Ó, Trojjediný Bože, vzdávame Ti chválu,
Vďaka za lásku a milosť neskonalú.
Amen.

Komentovať