Za Timotejom Kyselicom

Za Timotejom Kyselicom

GBÚ ECAV zverejnil mimoriadne smutnú správu. Vyhasol život mladého organistu. Poznali sme ho ako horlivého služobníka CZ v Skalici. Pripájame sa k vyslovenej sústrasti jeho najbližším!

Nech ho oslávi Pán!

Rodine, priateľom a všetkým známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad tragickou smrťou mladého muža, Timoteja Kyselicu. 22 ročný organista v CZ ECAV Skalica a milovník chrámovej hudby, prišiel včera tragicky o život. Kiež dá Pán svoj pokoj a poteší tam, kde človek nedokáže.

Evanjelický funebál, pieseň č. 53 

Okolo nás smútok vanie, srdce žalostí,

víchor smrti zhasil náhle roky mladosti, roky mladosti.

Kto vie chápať ľudské bôle, slzy usuší,

kto vysvetlí smutný údel zranenej duši, zranenej duši?

Bez Božieho potešenia sme len smútiaci,

iba trpká slza žiaľu steká po líci, steká po líci.

Len Ty, Pane milostivý, slovom potešíš,

u Teba je prameň sily, Kriste Ježiši, Kriste Ježiši.

V Tvojej láske živí – mŕtvi nájdu záštitu,

iba v Tvojej drahej krvi cestu k životu, cestu k životu.

Komentovať