Zlatica Oravcová – Jazyky akoby z ohňa

(Úryvok)

Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie,
Pokánia slzy hučia dolinou –
Až každá slza prijme perute
A dá sa cestou spásy jedinou.
Jazyky z ohňa, zasa nedeľa.
Tisíce iskier vstáva z pahreby –
A smelo volá duša nesmelá
A každá iskra Pána velebí!

Jazyky z ohňa – Srdcia otvorme!
Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! –
Hlásajme s Petrom mocne, pokorne:
Letnice prišli, milosti je čas!
Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova,
Láskavou rukou Slovo rozsievaj! –
Ó, buďme všetci Boží poslovia,
S Pánom nám kynie vytúžený raj!

Komentovať