Jan Amos Komenský – O vnútornej láske k Duchu Svätému

Mŕtva ani pokrytecká
nech nie je viera moja,
spiaca alebo historická,
ale bdelá, živá,
hojnosť dávajúca
ovocia výborného,
úprimne zo srdca verného
vo všetkom dostačujúca.

Pritom aj moja nádej
nech pevnou stálosťou
pred Tebou vždy sa skvie
bez akejkoľvek pochybnosti
neskladajúc dúfanie
vo veci pominuteľné,
ale vo večne trvajúce
a v Tvoje zmilovanie.

Regent môj výborný,
bráň a posilni ma sám
aby ani ľúbezný ani odporný
vietor sem ani tam
mnou nemohol zakývať,
ale nech v každej dobe
spolieham sa na Teba,
ráč mi pomáhať.

Komentovať