Martin Rázus

Martin Rázus

Ó Duchu Svätý, vstúp nám v srdcia
a preporod nás k životu,
by zrak náš, Tebou posvätený,
prenikol každú mrákotu.
Nech Boh v nás, my v ňom prebývame,
tak pochopíme každý taj
a oddáme sa na pokánie…
ach daj to, Duchu Boží, daj. Amen

Komentovať