Požehnané vianočné sviatky

Vážení užívatelia, v mene celého tímu evanjelik.sk Vám želám pokojné a požehnané vianočné sviatky a veľa Božieho požehnania do nového roku 2011.

Komentovať