Milan Rúfus -„Pokoj vám zanechávam…“

Čistučké zrno sial.
A toľký kúkoľ vzišiel.
Toľký, až od neho
už nahlas bolí zem.
Na nepokojný svet
som svojho času prišiel,
z nepokojného sveta odídem.
A mnohí po mne zadymené nebo
spytovať budú takto ako ja:
„Nemáme na pokoj?
Vyhýba sa nám, lebo
nie sme Ťa hodní,
Knieža pokoja?“

Komentovať