Vyšlo slnko spásy

          Ahojte decká!

          Všetkým vám, ktorým "vyšlo slnko spásy"  (Malachiáš 3,20) v Ježiškovi ,želám radosť a pokoj Vianoc už počas prípravy a zdobení vianočného stromčeka, sviatkov ,  i  počas celých vianočných prázdnin! (My až do 10.I-!)

Komentovať