Zlatica Oravcová – V Jeho láske

Zlatica Oravcová – V Jeho láske

Pri ceste leží človek ubitý,
nikoho nič sa nepýta,
cesta vedie zhora – zdola…
Ňou kráča kňaz i levíta
tou cestou kráčam ja – aj ty!

Pri ceste leží človek ubitý,
nikoho nič sa nepýta.
Len bolesť ľudská horko volá,
keď kráča kňaz i levíta,
keď kráčam ja – a kráčaš ty!

Pri ceste leží človek ubitý,
nikoho nič sa nepýta.
Cesta je prázdna, bolesť holá…
Keď vstúpi s nami do kostola
Ten, v ktorom láska prekvitá
a lásku vštepí do sŕdc Sám,
tak nebude nám nikdy ťažké
skloniť sa k blížnym v Jeho láske
a povedať im: prišiel Pán!

Nuž, zostaňme v Ňom a hľaďme len,
že brieždi sa … Je nový deň!

Komentovať