Zlatica Oravcová – Služba lásky

Zlatica Oravcová – Služba lásky

V pokore tichej skloň sa k zemi
každý čis´ žena a či muž,
Pán blahoslaví ponížených –
nuž všetkým všade s láskou slúž!

Keď vidíš starca schýleného,
rty jeho vyprahlá je súš –
podaj mu čerstvej vody s nehou
a oddane mu vľúdne slúž!

Keď vidíš dieťa opustené,
priviň ho k srdcu svojmu hneď –
a v Ježišovom slúž mu mene,
by mohlo šťastie uvidieť.

Ak vidíš, ako strachom chorý
sa zmieta v svojich bolestiach,
nech sa mu duch tvoj prihovorí,
by z jeho srdca zmizol strach!

Keď vidíš klbko bezvládnosti,
neváhaj, k nemu skloň sa tiež
– nechže ho tvoja služba hostí
Božím Slovom ho stále teš!

Keď vidíš osamelosť tichú,
povedz jej: Tu som, slúžiť chcem!
A odhoď každú zlosť a pýchu –
slúž všetkým s láskou, kým je deň!

To prikazuje Pán náš Svätý.
Prišiel, by slúžil, spasil nás.
V Ňom Služba večnej Lásky svieti
a Pravdy vekov mocný hlas!

Komentovať