Vojaci SA a duchovní MyS o Štefánikovi

Predbežný program

Medzinárodná konferencia

„Fenomén Štefánik“

spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4

Miesto konania: Hotel Štefánik, Myjava; Košariská; Mohyla na Bradle

Termín 13.5.-14.5.2019

Organizátor: Ústredie EPS v OS SR a OZ SR

Časť A: 13.5.2019 – Rokovanie V4  (Hotel Štefánik, Myjava)

 • 10:30 hod. Privítanie, úvodné slovo, predstavenie programu (UEPS)
 • 10:40 hod. Bilaterálne a multilaterálne aktivity (púte) v rámci V4 (UEPS)
 • 11:00 hod. Prednáška VHÚ SR – M.R. Štefánik, historický pohľad
 • 11:45 hod. Prednáška dekan VePS – M.R. Štefánik, teologický pohľad
 • 12:30 hod. Ukončenie I. bloku konferencie (UEPS)

Časť B: 13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle; Hotel Štefánik Myjava)

 • 15,00 – 15,30 hod – presun do Košarísk
 • 15,30 – 16,00 hod – prijatie starostom Košarísk v Múzeu M. R. Štefánika 

                                (program v réžii starostu)

 • 16,00 – 18,00 hod – výstup na Mohylu
 • 18,00 – 18,30 hod – pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry
 • 18,30 – 19,00 hod – presun do Hotela Štefánik, Myjava 
 • 19,00 – 19,40 hod – voľný čas 
 • 19,40 – 21,00 hod – recepcia

Časť C: 14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)

 • 08,30 – 09,00 hod  – zahájenie konferencie                                           
 • 09,00 – 10,00 hod  – prednáška 
 • 10,00 – 10,15 hod – diskusia
 • 10,15 – 10,30 hod – občerstvenie 
 • 10,30 – 11,30 hod – prednáška 
 • 11,30 – 11,45 hod – diskusia
 • 11,45 – 12,00 hod – občerstvenie 
 • 12,00 – 13,00 hod – prednáška
 • 13,00 – 13,15 hod – diskusia
 • 13,30 – 14,30 hod – obed
 • 14,30 – 15,00 hod  – presun do kostola ECAV Myjava
 • 15,00 – 16,00 hod – ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie 

Komentáre k “Vojaci SA a duchovní MyS o Štefánikovi

 1. lubo batka st

  M.Slávik: Pamiatke dr.M.R. Štefánika

  Hľadel si na nás vždy spoza skla čestných stien
  a dnes nehľadíš, nehľadš odnikiaľ –
  zmizol si na povel, sťa pre mrak chodcov tieň.
  Obrazy cudzincov vnútili v našu diaľ…

  Povedz nám, bohatier, povedz, ó kdeže si?
  Na hŕbach harabúrd? Ľahol si popolom?
  Nám je tým príšerne, príšerne na srdci,
  však vzdor náš stavia nás za teba topoľom.

  Plesnivý kabinet nemôže vyradiť,
  čo srdce nijako nikomu nedá si.
  A teda voláme: Príď, doba spásy, príď!
  Mnohí sme víťazi a mnohí chudáci…

  Čím viac to rabi chcú, by sme ťa zabudli,
  tým viac ťa poctíme – kde, to ver’ nezrie nik.
  Nieto tých, čo by ťa pred nami okydli.
  Naďalej si ty náš, velikán Štefánik.

  (Pôvodne uverejnené v Americko – slovenskom almanachu na rod 1969, str. 18. Báseň vznikla 4.5.1962.)

  Cirkevné listy , Roč.103 (114), máj 1990, č.5

Komentovať