Dušan Miko: Cesta

Tá cesta žitia nášho

raz rovná je, raz krivoľaká,

na tom svete tak to býva,

človeka na nej všeličo láka.

 

Tá cesta žitia nášho

raz mokrá je, raz suchá,

chvíle radosti na nej sú

a v žiali?- Bože, vylej ducha.

 

Tá cesta žitia nášho

raz čistá je, raz blato,

bolesti duše, tela na nej sú,

však zdravie mať – to zlato.

 

Tá cesta žitia nášho

raz taká je, raz taká

a ten, čo na nej pred Pánom skloní sa,

toho na jej konci začiatok čaká.

Komentovať