Martin Braxatoris-Sládkovičov − Ku vzkriesenému

Ó Kriste, za Tvoje slávne zmŕtvychvstanie
buď Ti chvála vrúca, česť i ďakovanie.
Nad nepriateľmi si zvíťazil v tú dobu,
spasenie i život priniesols’ nám z hrobu.

Ó zjav sa nám v Svojej moci, sile, sláve,
aby sme ťa vierou poznávali práve.
A v Teba verili, Teba vyznávali,
v Tebe pokoj, spásu, život večný mali!

Komentovať