Zlatica Oravcová – Veľká noc Božej lásky

Veľká noc! Hľa, znamenie krvi na verajoch,
stôl prikrytý a v ruke palica –
Túžby sťa vtáci krúžia v nepoznaných rajoch,
nádeje kvety kvitnú na lícach.

Veľká noc! A baránok bez zlomenej kosti,
Červené more odhaľuje hruď –
ktosi narieka a volá z hlbokosti,
v záhonoch piesku ukrytá je púť!

Veľká noc! Svetlo ponúka sa za Sprievodcu!
Palica viery podopiera krok –
A keď sa nohy nocou ukonané mocú,
pohľady letia k Svetlu vozvysok…

Veľká noc! Už v zasľúbenej zemi svätená!
Baránok Boží niesol ťažký kríž –
Kristus vstal z mŕtvych, Pán žije! Radosť nesmierna!
A život všade, kam len dovidíš…

Komentovať