Pravá a jediná cesta

Pravá a jediná cesta

 „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ 1.Kor 1,18
 „Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.“ 1. Kor 1,25

Kríž Ježiša Krista je večným znamením toho, že Boh sa nám otvoril celý ako prvý a že jedine cesta zachraňujúcej viery je tá pravá cesta k Nemu. Tak to koná Boh z Jeho strany, tak nám to Boh hovorí. Boh k nám hovorí jediným spôsobom – cez kríž svojho Syna, Ježiša Krista. To je niečo nezvyčajné, paradoxné, čo sa nám zdá ako nemožné. Kríž je jediný spôsob akým k nám Boh hovorí, kto je, aký je a čo robí. Potešme tým svoje srdcia i dnes. Spásy mimo Krista niet. Jeho narodenie, smrť a vzkriesenie používa Boh na našu záchranu. A plán Božej spásy je stále aktuálny. Boh sa vzdal samého seba na úkor našej biedy, padlej a hriešnej prirodzenosti. Dobrotivosť Boha a Jeho láska bola dôvodom prečo jednoducho nezavrhol padlé ľudské pokolenie, ale urobil všetko dobre pre našu záchranu. Pohľaďme aj dnes na ten kríž. Kríž má byť v centre nášho života – to je úzka cesta. Jediná cesta k Bohu ako Ho poznať a ako byť spasený je, keď sa bezmocný hriešnik drží kríža. Naproti tomu cesta slávy je cesta široká a slepá. Boh je celý prítomný v Kristovom kríži, a nie vo vízii ľudského rozumu. Jediná cesta ako prísť k Bohu je držať sa kríža. Nič iné človeka nezachráni. Kristov kríž je najdôležitejšie znamenie, ktoré Boh dal o sebe a kým On chce pre nás byť. Ak zmizne v cirkvi význam Kristovho kríža ako poznať Boha v Jeho múdrosti, potom sa budú diať veci ako v stredovekej rímskokatolíckej cirkvi. Ak vymeníme ústredný a centrálny význam Kristovho kríža za našu slávu ideme do slepej uličky. Rozumieme tomu ešte v dnešnej dobe?

Pokoj Vám!!

Komentovať