Tomáš Gáll – GOLGOTA

Tomáš Gáll – GOLGOTA

Golgota, Golgota,
kde stojí Kristov kríž.
Poď, človek, života
zmysel tu pochopíš.

Tvoj Pán- tvoj Sluha, hľaď,
tu skonal na kríži.
Prijmi ho vierou rád
a pros Ho: Ježiši,

pomôž mi viery dar
na lásku premieňať
a službe na oltár,
ako Ty život dať.

Nad vlastný prospech klásť
spoločný záujem,
nestratiť z očú vlasť,
po ktorej putujem.

Nauč nás, Kriste, sám,
za blížnych duše klásť.
Pre svoj kríž, bolesť rán,
otvor nám nebies vlasť.


Komentovať