František Bardy – Božia milosť

František Bardy – Božia milosť

Jediným výkupným za hriešnika
je Tvoja smrť, tá obeť najvyššia.
Len tá nám brány neba nezamyká.
Len tá je ľudským dušiam najbližšia.

Nekončí život Pánom Bohom daný
na tejto zemi, modrej planéte.
Len Tvoj kríž, Kriste, zdroj záchrany,
premôže každú zlobu na svete.

V Biblických knihách všetko stojí.
Každá veta je Pravda jediná.
Ty naplnil si zákon slovom svojim,
čo nemá príklad v ľudských dejinách.

Všetko, čo pochádza od človeka,
je neisté a sklamáva.
Len milosť Božia všetkým verným
na večné veky ostáva.

Ďakujeme za tú milosť, úžasný dar,
ktorý nám Pán Boh náš v Kristovi dal.

Komentovať