Zlatica Oravcová -Túžim byť listom

Zlatica Oravcová -Túžim byť listom

Zelené lúky, na kvetoch zlato paprskov starých.
Na stromoch hviezda – tajomný koncert: Sonáta jari.
Ostrý klin v dlani skropenej krvou nevinnou, čistou.
Len vetrík veje v korunách stromov.

Túžim byť listom!

Do dlane padnúť, do pevnej dlane, oprieť sa o Ňu!
Vzkriesený Kriste, vidím Ťa, cítim Života vôňu!
Lístok sa schúlil v presvätej dlani, pobozkal ranu.
Milosti slnko svieti mi iste k večnému ránu…!

Komentovať