Vincent Blažko – Pôstne pokánie

Vincent Blažko – Pôstne pokánie

Stojíme vinní pod krížom Pána,
mocnárstvo zla plazí sa tmou.
Duša sa cíti ľadovo prázdna,
na perách páli bozk Judášov.

Aj pod Tatrami vyrástla jedľa,
na ňu sme Krista pribili!
A jas pravdy z golgotského žriedla
sme plášťom pýchy prikryli.

V našej Getsemane modlil sa Pán,
Petrov plač tiekol po tvári.
Raz – Ukrižuj Ho!, niekdy – Hosana
nieslo sa v našom chotári.

Sme proste takí – z ľudského cesta,
duša je chorá slabosťou.
Nik nami nehne z teplého miesta,
zlaté dukáty našou žiadosťou.

Do nekonečna nesmieme váhať,
dom rozdvojený raz padne!
Golgotský kríž do svedomia siaha
bez neho je srdce chladné.

Prežime s Pánom milostivé ráno,
po chmúrnom Piatku, Veľkú Noc!
Od kríža poďme pokánia bránou
a Pán nám podá ruku na pomoc.

Komentovať