M.Rázus: Na kvetnú nedeľu

                       NA  KVETNÚ  NEDEĽU

                              (Martin Rázus)

Hosana, Kriste… kráčaš zas,

keď svitá jari krásny čas,

a pučia vnove ratolesti:

Hosana…ó, čuj — vedľa cesty!

To duše naše volajú,

a zdravia Ťa a vítajú!

Ach, postoj pri nás, pozhovej,

síl treba doby do novej,

a kto nám dá, ak Ty nie, milý,

k pravému žitiu pravej sily?

Ľud prosí  –  ľudu svojmu daj,

a v biedach sám mu požehnaj!

Na chorých povznes svoje ruky

a uľav bôle, utíš muky,

uzdrav… a biednym k boku staň,

žič vyživenia – zlého chráň!

Pomáhaj ľudu, keď zem orie

doma…i tým, čo šli za more,

a kdekoľvek sú pod nebom…

i tým, čo idú za chlebom.

 A žehnaj roľám v zraste mladom

požehnaj hriadkam, lúkam, sadom,

i priemyslu, i živnosti,

tak ľud svoj láskou uhosti!

My k Tebe, Pane, máme zrenie,

hoc hriešnym naše pokolenie,

však k radosti Ti chceme žiť,

nie trápiť Ťa a usúžiť.

Len utvrď sám v nás vieru stálu:

Hosana, Kriste, večný Kráľu! Amen

Komentovať