Pozvanie – MRŠ

Pozvanie – MRŠ

Pozvánka na konferenciu “Fenomén Štefánik”

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.- 14. mája 2019.

Program konferencie: 

13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle;)
• do 15,30 hod – príchod do Košarísk
• 15,30 – 16,00 hod – prijatie starostom Košarísk v múzeu M. R. Štefánika
• 16,00 – 18,00 hod – výstup na Mohylu
• 18,00 – 18,30 hod – pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry, ukončenie


14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)
• 08,30 – 09,00 hod – zahájenie konferencie
• 09,00 – 10,00 hod – prednáška: M. R. Štefánik a Československé légie (Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.)
• 10,00 – 10,15 hod – diskusia
• 10,15 – 10,30 hod – občerstvenie
• 10,30 – 11,30 hod – rozbor filmového diela: „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“ (PhDr. Pavol Kanis, CSc.)
• 11,30 – 11,45 hod – diskusia
• 11,45 – 12,00 hod – občerstvenie
• 12,00 – 13,00 hod – prednáška: Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave (PhDr. Ferdinand Vrábel)
• 13,00 – 13,15 hod – diskusia
• 13,30 – 14,30 hod – obed
• 14,30 – 15,00 hod – presun do kostola ECAV Myjava
• 15,00 – 16,00 hod – ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie

plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR | 8.4.2019

späť na kategóriu

Komentovať