Prezident navštívil Diakoniu v Košeci

Dobrá zpráva:

Prezident SR Andrej Kiska navštívil košeckú diakoniu

Hlava štátu – prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so sprievodom, navštívil v rámci svojho pracovného programu vo štvrtok 14. marca 2019 Ilavský okres, kde sa stretol s predstaviteľmi samospráv z regiónu. V popoludňajších hodinách zavítal aj do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, v ktorom sa uskutočnilo milé stretnutie s jeho obyvateľmi a personálom.

Pred budovou strediska bol vzácny hosť privítaný chlebom a soľou, ako aj kyticou kvetov vedením SED v osobách: správcu Ľubomíra Marcinu, riaditeľa Marcela Breče a vrchnej sestry Anny Kušnírovej. Nechýbal ani starosta obce Košeca Radomír Brtáň. Nasledoval presun do kaplnky, kde vzácneho hosťa už netrpezlivo očakávali obyvatelia a personál. Duchovný správca Ľubomír Marcina na úvod tohto stretnutia pána prezidenta Andreja Kisku so sprievodom privítal slovami nábožnej piesne: Ó Pane drahý. Pán prezident vyjadril radosť, že mohol prísť do tohto Účelového zariadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, kde sana profesionálnej úrovni a s úžasným ľudským prístupom koná praktická kresťanská služba lásky – DIAKONIA. Vo svojom pozdravnom príhovore poďakoval vedeniu a personálu za vysoko humánnu a obetavú službu pri každodennom zabezpečovaní chodu zariadenia. Obyvateľom vzdal poctu za ich pracovité ruky, šediny a vybudovanie tejto krajiny slovami:„Vynasnažíme sa spraviť všetko pre to, aby jeseň Vášho života bola v takýchto obetavých rukách a opatere, ako som sa presvedčil aj tu počas mojej návštevy. Aby tí ktorí sa o Vás starajú a poskytujú túto prepotrebnú sociálnu službu, mnoho ráz ťažko zdravotne postihnutým a chorým, ju konali zodpovedne, s veľkým nasadením a predovšetkým s láskou.“ Za povzbudivé slová plné uznania sa napokon pánovi prezidentovi poďakovala naša obyvateľka Jarmila Smetanová, rodáčka z Trenčína. Nasledovala prehliadka zariadenia a odovzdanie suvenírov, ktoré pre neho zhotovili klienti. 

V jedálni zariadenia potomnasledovalo krátke agapé s vedením, personálom ako aj starostom obce, kde pán prezident opäť vyjadril veľké uznanie všetkým, ktorí toto ukážkové sociálne zariadenie nielen vybudovali, ale aj s veľkým nasadením a láskou konajú na tomto mieste službu našim seniorom. Napokon všetkým zaželal veľa síl a úspechov pri každodennom napĺňaní kresťanskej služby lásky – DIAKONIE. Zápisom do Pamätnej knihy obce Košeca sa tak zaradil k významným návštevám. 

Stredisko Evanjelickej Diakonie Košeca, je najväčšímÚčelovým zariadením ECAV na Slovensku v sieti Evanjelickej DIAKONIE. Je poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. s celoročným pobytom v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 70 lôžok a 45 zamestnancami a mnohými dobrovoľníkmi. Za 16 rokov činnosti poskytlo sociálne služby 580 klientom k ich plnej spokojnosti, o čom svedčí množstvo ďakovných listov a uznaní nielen od jednotlivcov, ale aj od spolupracujúcich inštitúcii z domova a zo zahraničia, dokonca aj spoza oceánu. Želáme Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Košeca, aby aj do budúcna konalo svoje vznešené poslanie a službu v zmysle biblických slov:
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili.“
Ev. Mat. 25,40

Anna Kušnírová, predsedkyňa SR SED | 20.3.2019

zobraziť zväčšený obrázok
zobraziť zväčšený obrázok
zobraziť zväčšený obrázok
zobraziť zväčšený obrázok

Komentovať