Zlatica Oravcová – Sedem pôstnych vzdychov

Zlatica Oravcová – Sedem pôstnych vzdychov

Ó, zhrešili sme … Zmiluj sa Kriste, Pane premilý!
Tŕňový veniec z tvrdých sŕdc svojich sme Ti uvili.
Ó, zhrešili sme … Odpusť nám, Kris­te, odpusť úbohým!
Kríž sme Ti dali, nesmiernu ťarchu, ťarchu svojich vín.

Ó, zhrešili sme … Slzy nám tečú, bledej po tvári.
Ranili sme Ťa, Svätý Syn Boží, ach, my bedári!
Ó, zhrešili sme … Drahý Ježiši, žlč sme Ti dali,
občerstvi naše zmučené duše, zloba nás páli!

Ó, zhrešili sme … Padáme pod kríž, spíname ruky!
Bolesť nás trápi, ľútosť nás morí, žiaľ prehlboký.
Ó, zhrešili sme … Golgota plná nášho náreku,
dnes učíme sa poznávať Teba, Lásku odvekú!

Nesúď nás, Pane, Pastier náš dobrý, Baránok tichý.
Odpovedz slovom nebeskej lásky na naše vzdychy!

Komentovať